Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXV din 2007 (jubiliar)

Cuvânt introductiv
CRISTIAN HERA
Realizări şi perspective în domeniul cerealelor, plantelor tehnice şi furajere
MARIAN VERZEA
I.GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR
Cercetări de genetică efectuate la Fundulea
AUREL GIURA, ALEXANDRINA MIHĂILESCU, MARIAN VERZEA, GHEOR-GHE ITTU
Realizări în domeniul biotehnologiei vegetale
MARIAN VERZEA, FLORENTINA RĂDUCANU
Cinci decenii de ameliorare a grâului la Fundulea
NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, MARIANA ITTU, POMPILIU MUSTĂŢEA
Realizări în ameliorarea la triticale (x Triticosecale Witt.) la Fundulea
GHEORGHE ITTU, NICOLAE N. SĂULESCU, MARIANA ITTU, POMPILIU MUSTĂŢEA
Rezultate obţinute în ameliorarea orzului de toamnă la Fundulea
ALEXANDRU BUDE, LILIANA VASILESCU
Rezultate în ameliorarea orezului la Fundulea
GHEORGHE ALIONTE, DANIELA IORGA, ELIANA ALIONTE
Cercetări şi realizări în ameliorarea porumbului la Fundulea
TRAIAN SARCA, OCTAVIAN COSMIN, ION ANTOHE
Realizări în ameliorarea sorgului la Fundulea
ION ANTOHE
Realizări în ameliorarea leguminoaselor pentru boabe la Fundulea
IONICA DAVID
Cincizeci de ani de activitate în ameliorarea florii-soarelui la Fundulea
MARIA PĂCUREANU, ALEXANDRU VIOREL VRÂNCEANU, DANIL STANCIU
Rezultatele cercetărilor de ameliorare la inul de ulei şi inul de fibre, în România
ILARIA DOUCET, MIRCEA DOUCET
Realizări în ameliorarea plantelor furajere la Fundulea
MARIA SCHITEA, PAUL VARGA
II. PRODUCEREA DE SĂMÂNŢĂ
Cercetări privind producerea de seminţe la cerealele păioase
ION PĂCURAR, GRIGORE OPREA, DIANA SĂLĂGEAN
Contribuţii ale cercetării în domeniul pro-ducerii de seminţe la porumb şi sorg pentru boabe
VASILCHIA SARCA, GRIGORE OPREA
Cercetări privind producerea de seminţe la floarea-soarelui
DANIL STANCIU, MARIA STANCIU
III. FERTILIZARE ŞI NUTRIŢIA PLANTELOR
Rezultate ale cercetărilor în domeniul folosirii raţionale a îngrăşămintelor
GHEORGHE BURLACU, ANA POPESCU ŞI VERONICA MARAVELA
IV. AGROTEHNICA CULTURILOR
Cercetări agrotehnice la culturile de câmp
GHEORGHE SIN
Cercetări privind agrotehnica plantelor furajere la Fundulea şi în reţeaua experimentală
IULIU MOGA, LENUŢA DRĂGAN, CONSTANTIN RĂDUCANU
Rezultate experimentale privind combaterea chimică a buruienilor din culturile de câmp
ALEXANDRINA POPESCU
Bilanţul cercetărilor de agricultură ecologică de la I.N.C.D.A. Fun-dulea la ceas jubiliar
ION TONCEA
V. PROTECTIA PLANTELOR
50 de ani de activitate ştiinţifică în domeniul protecţiei culturilor de câmp împotriva bolilor şi dăunătorilor
CONSTANTIN POPOV, ALEXANDRU BĂRBULESCU
VI.CHIMIA ŞI BIOLOGIA SOLULUI, FIZIOLOGIA PLANTELOR
Cercetări în domeniul chimiei şi biologiei solului
LUCIAN GHINEA, GHEORGHE ŞTEFANIC, ANA POPESCU, GEORGETA OPREA
Cercetări în domeniul fiziologiei plantelor de câmp, la Fundulea
ENA PETCU, MARIA ŢERBEA, CĂTĂLIN LAZĂR
MEMENTO`
CONDUCEREA INSTITUTULUI DE LA ÎNFIINŢARE PÂNĂ ÎN PREZENT
(directori generali, directori ştiinţifici, directori tehnici)
PERSONALUL ŞTIINŢIFIC, TEHNIC ŞI ADMINISTRATIV AL I.N.C.D.A. FUNDULEA
(la l august 2007)

FOŞTI COLABORATORI AI INSTITUTULUI DIN PERIOADA 1 MARTIE 1957 – 1 AUGUST 2007
(personal ştiinţific, personal de conducere tehnic şi administrativ)

>