Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXXIII din 2015

IGENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR
Identificarea de markeri moleculari asociați conținutul ridicat în proteine cu localizare pe cromozomul 7B al liniei de grâu F26-70
ELENA-LAURA CONŢESCU, MATILDA CIUCĂ, DANIEL CRISTINA, ALINA TURCU, VIOLETA IONESCU
Soiul Pajura, un progres în creșterea producției și stabilității recoltelor de grâu
GABRIELA ŞERBAN, NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, POMPILIU MUSTĂȚEA, MARIANA ITTU, CRISTINA MARINCIU
Soiul "Pitar", o contribuţie a I.N.C.D.A. Fundulea la îmbunătăţirea calităţii grâului românesc
CRISTINA MARINCIU, NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, POMPILIU MUSTĂȚEA, MARIANA ITTU, AUREL GIURA, GABRIELA ȘERBAN, VASILE MANDEA
Progrese în ameliorarea soiei la I.N.C.D.A. Fundulea
DANIELA NIȚĂ, IONICA DAVID, ANCUȚA BĂRBIERU
Comportarea unor genotipuri de in de ulei la I.N.C.D.A. Fundulea, în perioada 2012-2014
NICULINA IONESCU, NICOLETA CHIRA, ANCA-ELENA ANASTASIU
Comportarea unor populații de porumb și floarea-soarelui în sistem de agricultură ecologică la S.C.D.A. Pitești, în perioada 2012-2014
MARIA VOICA
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
Influenţa sistemelor de lucrare a solului asupra însuşirilor acestuia, la S.C.D.A. Turda
FELICIA CHEȚAN, TEODOR RUSU, CORNEL CHEȚAN, ALINA ȘIMON
Influenţa lucrării solului şi a managementului resturilor vegetale asupra rezervei de apă din sol, în sistemul cultural grâu – porumb – soia
ALEXANDRU I. COCIU
Influenţa lucrării solului şi a managementului resturilor vegetale asupra utilizării apei, în sistemul cultural grâu – porumb – soia
ALEXANDRU I. COCIU
Influenţa plantei premergǎtoare asupra producţiei grâului de toamnǎ în experienţe de lungǎ duratǎ, la S.C.D.A. Turda
VALERIA DEAC
Influenţa fertilizării cu azot şi fosfor asupra producţiei de grâu pe o perioadă de 48 de ani în experienţe de lungă durată cu îngrăşăminte la I.N.C.D.A. Fundulea
IONUȚ ȚINȚIȘAN
Influenţa nivelului de fertilizare asupra producţiei şi a unor indici calitativi la un set de soiuri de grâu de toamnă
OVIDIU ADRIAN CECLAN, IONUŢ RACZ, ROZALIA KADAR, LOREDANA ANCUŢA CECLAN, FLORIN RUSSU
Influenţa îngrășămintelor cu azot asupra producției de porumb, în condițiile de la S.C.D.A. Secuieni
CORNELIA LUPU, SIMONA POCHIŞCANU, CĂTĂLINA DRUŢU, MARGARETA NAIE
Evaluarea performanţelor agronomice ale unor soiuri şi hibrizi de cânepă monoică (Cannabis sativa L.) cultivate prin tăierea timpurie a vârfului de creștere („Metoda Secuieni”)
DIANA POPA, CONSTANTIN GĂUCĂ, ELENA TROTUŞ, ALEXANDRA BUBURUZ, ALEXANDRA LEONTE
Influenţa fenofazei de recoltare asupra producţiei şi calităţii la specia Salvia officinalis L. în condiţiile din centrul Moldovei
ADINA-CĂTĂLINA DRUŢU, ELENA TROTUŞ, SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU, LORENA-DIANA POPA, STELUŢA RADU, MARIANA CONSTANTINOVICI
III. PROTECȚIA PLANTELORȘI A MEDIULUI
Probleme actuale privind combaterea puricilor de pământ (Phyllotreta spp.) din cultura rapiței de toamnă, în Câmpia Română
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, RADU GĂRGĂRIŢĂ, LUXIŢA RÂŞNOVEANU
Gândacul păros al florilor (Epicometes hirta Poda), dăunător periculos al culturilor de rapiţă
ELENA TROTUŞ, SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU, MARGARETA NAIE
Eficacitatea tratamentelor cu erbicide la cultura grâului și remanenţa acestora la cultura postmergătoare de sfeclă de zahăr, în condițiile de la S.C.D.A. Livada
SUSANA MONDICI, TEOFIL FRITEA, DAN NAGY
Eficacitatea diferitelor doze ale erbicidului Ceredin Super în combaterea buruienilor din cultura orzoaicei de primăvară la S.C.D.A. Brăila
DANIELA TRIFAN ȘI RADU ISPAS