Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXXIX din 2021

IGENETICĂ ŞI AMELIORAREA PLANTELOR
“MAGNUS”, hibrid semitimpuriu de porumb, creat la I.N.C.D.A. Fundulea
DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA,HORIA LUCIAN IORDAN, CATERINA BĂDUȚ, ION CIOCĂZANU
Comportarea unor soiuri de orz de toamnă în condiţii de stres termic şi hidric la S.C.D.A. Mărculeşti
LELIANA VOINEA
Soiul de in de ulei "OPAL F”, creat la I.N.C.D.A. Fundulea
NICULINA IONESCU
Evaluarea variabilității unor însușiri cantitative la unele genotipuri de soia de proveniență asiatică și europeană
RALUCA REZI, CAMELIA URDĂ, ADRIAN NEGREA, FLORIN RUSSU, LUANA PĂCURAR
Noi realizări în domeniul ameliorării porumbului la S.C.D.A. Turda
VOICHIȚA HAȘ, ANA COPÂNDEAN, NICOLAE TRITEAN, ANDREI VARGA, CARMEN VANA, ROXANA CĂLUGĂR, FELICIA MUREȘANU, LAURA ȘOPTEREAN
Soiul de soia “Monica F” creat la I.N.C.D.A. Fundulea
ANCUȚA BĂRBIERU, VALENTIN STANCIU
Efectul schimbărilor climatice asupra comportării unor hibrizi de porumb omologaţi, creaţi la S.C.D.A. Turda
VOICHIŢA HAŞ , NICOLAE TRITEAN, ANA COPÂNDEAN, CARMEN VANA, ANDREI VARGA, ROXANA CĂLUGĂR, LOREDANA CECLAN, ALINA ȘIMON, FLORIN RUSSU
Soiul de grâu de toamnă, "URSITA", creat la I.N.C.D.A. Fundulea, un progres în privinţa capacităţii de producţie şi adaptabilităţii la condiţiile României
CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, NICOLAE SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, MARIANA ITTU, GABRIELA ȘERBAN, VASILE MANDEA, POMPILIU MUSTĂŢEA, ELENA PETCU, MATILDA CIUCĂ
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
Influența unor factori tehnologici asupra producției de biomasă și calității acesteia la sorgul zaharat în condițiile pedoclimatice din centrul Moldovei
SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, PAULA-LUCELIA PINTILIE, ANDREEA PINTILIE, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, ANDREEA-SABINA EȘANU, VALENTIN VLĂDUȚ, GHEORGHE MATEI
Comportarea unor soiuri de soia românești în condiţiile pedoclimatice de la S.C.D.A. Secuieni, 2018-2020
ANDREEA PINTILIE, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, PAULA-LUCELIA PINTILIE, ANDREEA-SABINA EȘANU, MARIA BOSTAN, DORU STANCIU, ALEXANDRA-ANDREEA BU
Sisteme de notare a gradelor de îmburuienare din cultura porumbului
NICOLAIE IONESCU, OANA DANIELA BADEA, MARIANA CRISTINA NICOLAIE, DIANA MARIA POPESCU
Influenţa dozelor de îngrăşăminte şi a plantei premergătoare asupra stabilităţii producţiei de grâu
VASILE OLTEAN, ALINA ȘIMON, ALIN POPA, MARIUS BĂRDAȘ, FLORIN RUSSU
Dinamica stării de umiditate a solului la cultura de grâu de toamnă în perioada 2018-2020 în condițiile de la S.C.D.A. Turda
ALINA ȘIMON, VASILE OLTEAN, ALIN POPA, MARIUS BĂRDAȘ
Rezultate privind eficacitatea și selectivitatea tratamentelor cu erbicide pentru combaterea buruienilor din cultura de porumb în condițiile pedoclimatice de la I.N.C.D.A. Fundulea
MIHAELA ȘERBAN, GHEORGHE MĂTURARU
Studiu privind efectul culturilor de acoperire asupra compoziţiei chimice a solului şi producţiei culturii următoare
VICTOR PETCU, LAVINIA BURTAN, MIHAI CIOROIANU, VIOREL FĂTU, FLORENTIN BERCU, CRISTINA RADU
Desimea de semănat, un factor tehnologic important în realizarea producțiilor de porumb
CARMEN VANA, VOICHIȚA HAȘ, ANA COPÂNDEAN, ROXANA CĂLUGĂR, ANDREI VARGA
III. PROTECŢIA PLANTELOR
Pagube și posibilități de combatere integrată a viermilor sârmă la culturile de porumb, din zona dealurilor subcarpatice
FLORIAN TRAȘCĂ , GEORGETA TRAȘCĂ , MARIA MAGDALENA PODEA , CRISTINA GHIORGHE , CĂTĂLIN ILIE DINUȚĂ , ROBERT MARIAN GHEORHE , EMIL IGOR GEORGESCU
Cercetări privind combaterea larvelor speciei Agriotes spp. la cultura de floarea-soarelui, în contextul restricționării tratamentului semințelor cu insecticide neonicotinoide
GEORGETA TRAȘCĂ, MARIA MAGDALENA PODEA, CRISTINA GHIORGHE, CĂTĂLIN ILIE DINUȚĂ, ROBERT MARIAN GHEORHE, EMIL IGOR GEORGESCU
Cercetări privind influența interacțiunii dintre epoca de semănat și tratamentul chimic in vegetație asupra atacului produs de Ostrinia nubilalis hbn. la porumb în condițiile din centrul Moldovei, România
PAULA-LUCELIA PINTILIE, MIHAI TĂLMACIU, ELENA TROTUȘ, ROXANA-GEORGIANA AMARGHIOALEI, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA