Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXVI din 2008

 IGENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR
Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în condiţii contrastante de mediu
POMPILIU MUSTĂŢEA, NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, GABRIELA PĂUNESCU, LELIANA VOINEA, IOANA STERE, SORINA MÎRLOGEANU, EUSTAŢIU CONSTANTINESCU, DUMITRU NĂSTASE
Performanţele unor soiuri de triticale în condiţii suboptime de umiditate
GHEORGHE ITTU, NICOLAE N. SĂULESCU, MARIANA ITTU, POMPILIU MUSTĂŢEA
Comportarea soiurilor de cereale de toamnă în zona colinară din sudul ţării în perioada 2005-2007
MARIA VOICA
Analiza unor parametri determinanţi în realizarea potenţialului şi capacităţii de producţie la porumb
VOICHIŢA HAŞ, ΙOANNIS TOKATLIDIS, IOAN HAŞ, IOANNIS MYLONAS
Caracterizarea vigorii unor hibrizi de porumb prin metoda Coldtest 6°C
OLGA STAN, ELENA PETCU, ION ANTOHE, CONSTANTIN STAN
Comportarea hibrizilor de floarea-soarelui creaţi la I.N.C.D.A. Fundulea, în condiţiile meteorologice ale anului 2007
DANIL STANCIU, MARIA STANCIU, CONSTANTIN RĂDUCANU, RADU GĂRGĂRIŢĂ
Determinismul genetic al numărului total de păstăi pe plantă la năut
RODICA STURZU
"Adin" şi "Catinca" - noi soiuri de lucernă create la I.N.C.D.A. Fundulea
MARIA SCHITEA, PAUL VARGA, TEODOR MARTURA, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, ALEXANDRINA DIHORU
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
Importanţa irigării, la principalele culturi de câmp, în condiţiile unui an cu secetă accentuată
VIRGIL NĂESCU, ELIANA ALIONTE
Modificări severe în regimul hidrologic al Dunării şi impactul acestora asupra agriculturii în lunca îndiguită
IOAN VIŞINESCU, MARCEL BULARDA
Patruzeci de ani de cercetare privind sistemul no-tillage la porumb în condiţiile din România
NICOLAE ŞARPE
Sonchus arvensis L. (susai), o buruiană problemă în nord-vestul României?
TEOFIL FRITEA, CRUCIŢA SÎRCA, FLORICA MOISA, ALEXANDRINA POPESCU, MARIA SIKE, DAN NAGY
Utilizarea erbicidelor hormonale în sistemul de agricultuă durabilă
NICOLAE E. IONESCU
III. PROTECŢIA PLANTELOR
Influenţa tratamentelor cu fungicide asupra poducţiei şi calităţii la câteva soiuri de grâu
ELENA NAGY, DAN CRISTIAN NAGY
Cercetări privind combaterea larvelor speciei Diabrotica virgifera virgifera Le Conte prin tratamentul seminţelor de porumb
CONSTANTIN POPOV, CORNELIA CIOBANU, ADRIANA BALINT, FELICIA MUREŞAN
IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR
Efectul stresului salin asupra unor genotipuri de Medicago sativa şi Medicago truncatula
ELENA PETCU, MARIA SCHITEA, MILONA PHOTINI