Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXX din 2012

 IGENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR
Studiul eredităţii rezistenţei la încolţirea în spic la grâul de toamnă
NICOLAE LUPU, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, IOAN HAŞ, IONUŢ RACZ
Soiul de grâu de toamnă "Andrada"
VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, CONSTANŢA POPESCU
Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în zona colinară din sudul ţării în perioada 2007-2011
MARIA VOICA
Comportarea unor soiuri de orz de toamnă în zona centrală a Bărăganului
LELIANA VOINEA
Comportarea unor soiuri de triticale în condiţiile pedoclimatice din Podişul Central Moldovenesc
SIMONA - FLORINA POCHIŞCANU, ALEXANDRA LEONTE, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ
"Turda 248" – hibrid de porumb de perspectivă pentru zona Transilvaniei
VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ, ANA COPÂNDEAN, ELENA NAGY
Variabilitatea unor caractere morfoproductive la unele linii consangvinizate de porumb
ANA COPÂNDEAN
Reacţia unor hibrizi de porumb la infecţia naturală şi artificială cu Fusarium spp
LAURA MARIA ŞOPTEREAN, ALEXANDRA SUCIU, VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ
"Cristina TD" şi "Mălina TD", soiuri timpurii de soia
EUGEN MUREŞANU, RALUCA MĂRGINEAN, TEODOR ENESCU
Markeri morfologici ai capacităţii de producţie şi ai calităţii boabelor la unele genotipuri timpurii de soia (Glycine max L. Merril.)
SIMONA ELENA IFRIM, IOAN HAŞ, EUGEN MUREŞANU
Soiurile "Star FD" şi "Elan FD" - noi realizări în programul de ameliorare a inului de ulei la I.N.C.D.A. Fundulea
NICULINA IONESCU
"Dacia - Secuieni", un soi nou de cânepă monoică pentru tulpini şi fibre
CONSTANTIN GĂUCĂ, ALEXANDRU MIHAI LUCA, ALEXANDRA
"Dorina" – un nou soi de bumbac
CRISTINA MELUCĂ, TUDORINA NISTOR, RODICA STURZU, ANA STOILOVA
Realizări în ameliorarea trifoiului roşu în perioada 2003-2011 la S.C.D.A Livada
FLORICA MOISA, NICOLAE GOGA, CRUCIŢA SÎRCA
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
Efectul fertilizării de lungă durată cu fosfor şi azot asupra producţiei de boabe la porumb în condiţiile S.C.D.A. Secuieni
CORNELIA LUPU, MARGARETA NAIE, TRAIAN POMOHACI
Influenţa gunoiului de grajd asupra culturii bobului (Vicia faba L.), în condiţiile zonei de munte a judeţului Suceava
GHEORGHE SAGHIN, IOAN CĂTĂLIN ENEA
Cercetări privind reducerea gradului de îmburuienare din cultura soiei prin metode chimice şi nechimice
NİCOLAE E. İONESCU, SORIN GABRIEL IONESCU
III. PROTECŢIA PLANTELOR
Creşterea speciei Ostrinia nubilalis în condiţii controlate, mai multe generaţii succesive
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, CONSTANTIN POPOV
Cercetări privind protecţia culturilor de rapiţă împotriva organismelor dăunătoare, în condiţiile specifice din centrul Moldovei
ALEXANDRA - ANDREEA BUBURUZ, ELENA TROTUŞ, PAUL ZAHARIA