Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXXI din 2013

IGENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR 
Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în zona centrală a Bărăganului
LELIANA VOINEA
Evaluarea preliminară a reacţiei la fuzarioza spicului şi contaminarea cu deoxynivalenol (DON) la unele genotipuri româneşti de grâu şi triticale
MARIANA ITTU, GHEORGHE ITTU, VALERIA GAGIU, IRINA SMEU ŞI ALINA DOBRE
Influenţa infecţiilor cu Fusarium spp., în diferite condiţii de testare, asupra producţiei unor soiuri de grâu
ALEXANDRA LOREDANA SUCIU, LAURA MARIA ŞOPTEREAN, IOAN HAŞ, CARMEN PUIA
Comportarea unor soiuri de orz de toamnă în condiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei
SIMONA – FLORINA POCHIŞCANU şi ALEXANDRA – ANDREEA BUBURUZ
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
Influenţa zonei de cultură şi a fertilizării foliare asupra producţiei şi calităţii orzoaicei şi orzului de toamnă
FĂNEL CONSTANTIN TARJOC, OVIDIU PĂTRUI, GABRIELA GORINOIU, CORINA PĂTRĂŞCOIU (RĂDUCAN)
Rezultate privind comportarea unor soiuri de lucernă, semănate primăvara în diferite variante de amestec
LENUŢA DRĂGAN, MARIA SCHITEA, GEORGETA OPREA
Regimul fosforului din ecosistemele agricole îmbunătăţite cu nămol de epurare
NICOLAE IONESCU
Cercetări privind influenţa îngrăşămintelor cu azot şi sulf asupra unor caractere morfologice şi a productiei plantelor de rapiţă de toamnă
CONSTANTIN SĂICU ŞI IOAN CĂTALIN ENEA
Cinci decenii de cercetări în domeniul combaterii buruienilor la S.C.D.A. Livada
TEOFIL FRITEA, SUSANA MONDICI, CRISTINEL CÂCĂU, DAN NAGY
Cercetări privind biodiversitatea florilor de tip ligulat ale speciei Matricaria inodora
NICOLAE IONESCU, SORIN GABRIEL IONESCU
Plante invazive din culturile agricole în zona Olteniei
MARIANA NICULESCU şi PAULA IONELA CISMARU
III. PROTECŢIA PLANTELOR
Comportarea unor hibrizi de porumb la atacul de Ostrinia nubilalis Hbn. în condiţii climatice diferite
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, HORIA LUCIAN IORDAN, TEODOR MARTURA, RADU GĂRGĂRIŢĂ
Cercetări privind evoluţia speciei Agrotis segetum Den. et Schiff. în condiţiile din centrul Moldovei
ELENA TROTUŞ, PAUL ZAHARIA, MARGARETA NAIE, ALEXANDRA – ANDREEA BUBURUZ, SIMONA – FLORINA POCHIŞCANU
Analiza unor indicatori ecologici ai speciilor de insecte dăunătoare din culturile de rapiţă de toamnă
ALEXANDRA – ANDREEA BUBURUZ, ELENA TROTUŞ, MIHAI TĂLMACIU, SIMONA – FLORINA POCHIŞCANU
Evaluarea potenţialului dăunătorilor culturilor de câmp în Câmpia Transilvaniei
DANA MALSCHI, FELICIA MUREŞANU, ADINA IVAŞ
IV. ECONOMIE AGRARĂ
Influenţa economiei de piaţă asupra structurii culturilor
AUREL LUP, LILIANA MIRON, BOGDAN ROMAN