Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXXII din 2014

I. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR
Determinări de suprafaţă foliară pentru frunza steag la un set de linii DH mutante de grâu
STELIANA PAULA DOBRE ŞI CĂTĂLIN LAZĂR
Ameliorarea pentru dormanţa seminţei la grâu şi triticale în programele de la I.N.C.D.A. Fundulea
GHEORGHE ITTU, CRISTINA MARINCIU, NICOLAE N. SĂULESCU
Performanţe de producţie realizate de unele soiuri de cereale păioase în zona colinară din sudul ţării, în perioada 2007-2012
MARIA VOICA
Reacţia unor soiuri de grâu şi triticale cultivate în sistem ecologic la S.C.D.A. Piteşti
MARIA VOICA
Evaluarea stabilităţii producţiei şi a principalelor componente ale acesteia la un set de soiuri de grâu de toamnă
IONUŢ RACZ, IOAN HAŞ, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, ADRIAN CECLAN
Comportarea unor soiuri de grâu în diferite condiţii de infecţie cu Fusarium spp.
ALEXANDRA SUCIU, RALUCA MICLEA, LAURA SOPTEREAN, ROZALIA KADAR, IOAN HAŞ, CARMEN PUIA
Comportarea unor soiuri de orz de toamnă la I.N.C.D.A. Fundulea, în perioada 2008-2013, sub aspectul stabilităţii producţiei şi calităţii
LILIANA VASILESCU, ELIANA ALIONTE, ALEXANDRU BUDE
Evaluarea principalelor componente ale producţiei şi a unor caractere morfologice în colecţia de orzoaică de primăvară de la S.C.D.A. Turda
FLORIN RUSSU, IOAN HAŞ, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR
Comportarea noilor hibrizi de porumb creaţi la S.C.D.A. Turda
VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ, ANA COPÂNDEAN, FELICIA MUREŞANU, ANDREI VARGA, ROXANA ŞUT, CARMEN ROTAR, LAURA ŞOPTEREAN, GEORGETA GRIGORE
Caracterizarea populaţiilor locale de porumb colectate în ultimii ani la S.C.D.A. Turda
CARMEN-DANIELA ROTAR, VOICHIŢA HAŞ, ANA COPÂNDEAN, IOAN HAŞ
Soiul de mazăre "Nicoleta"
ANCUŢA BĂRBIERU, DANIELA NIŢĂ
Soiul timpuriu de soia "Crina F"
DANIELA NIŢĂ, IOANA DAVID, ANCUŢA BĂRBIERU
"Carla TD" şi "Larisa TD" – noi soiuri de soia create la S.C.D.A. Turda
EUGEN MUREŞANU, RALUCA REZI, ADINA BĂDULESCU
Performanţele hibrizilor de floarea-soarelui în nord-vestul ţării
FLORICA MOISA, GERGELY-ANDREI SMIT
"Teodora" şi "Cezara" – noi soiuri de lucernă create la I.N.C.D.A. Fundulea
MARIA SCHITEA, EUSTAŢIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA, LENUŢA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, ELENA PETRESCU
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
Influenţa interacţiunii genotip x lucrarea solului asupra producţiei de grâu de toamnă, a componentelor şi caracteristicilor acesteia
ALEXANDRU I. COCIU
Influenţa interacţiunii genotip x rotaţia şi managementul resturilor vegetale asupra producţiei de grâu de toamnă, a componentelor şi caracteristicilor acesteia
ALEXANDRU I. COCIU
Rezultate de producţie obţinute la soia în sistemul de lucrări minime ale solului în perioada 2007-2012, la S.C.D.A. Turda
FELICIA CHEŢAN, TEODOR RUSU, CORNEL CHEŢAN, ALINA ŞIMON, MIRCEA IGNEA, VALERIA DEAC
Rezultate privind influenţa densităţii şi a fertilizării asupra producţiei la soiurile de mazăre de tip afila
ALINA ŞIMON, FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEŢAN, MIRCEA IGNEA, VALERIA DEA
Dinamica îmburuienării la soia cultivată în sistem ecologic la I.N.C.D.A. Fundulea
POMPILIU CHIRILA, ION TONCEA, ELENA PETCU
Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei de sămânţă la isop (Hyssopus officinalis L.), cultivat în sistem ecologic la S.C.D.A. Secuieni
CĂTĂLINA ADINA DRUŢU, CORNELIA LUPU, MARGARETA NAIE
III. PROTECȚIA PLANTELOR
Răţişoara porumbului (Tanymecus dilaticollis Gyll) în contextul restricţionării tratamentului seminţelor cu insecticide neonicotinoide
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, CONSTANTIN POPOV, RADU GĂRGĂRIŢĂ, LUXIŢA RÂŞNOVEANU, LELIANA VOINEA
Organismele dăunătoare din culturile de soia şi măsurile de prevenire şi combatere
ELENA TROTUŞ, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, SIMONA FLORINA POCHIŞCANU, TRAIAN POMOHACI
Contribuţii la cunoaşterea cenozei de Carabidae epigee din cultura de rapiţă, în condiţiile din centrul Moldovei
ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, ELENA TROTUŞ
Semnalarea nematodului Anguina tritici în cultura grâului din judeţul Argeş
MARIA VOICA
IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR
Evaluarea unor genotipuri de orz de toamnă pentru toleranţa la secetă în faza de postanteză prin metoda desicării chimice
ELENA PETCU, LILIANA VASILESCU, ALEXANDRU BUDE, ELIANA ALIONTE