Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXXIV din 2016

 IGENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR
 Hibridul de porumb „Fundulea 423”
TEODOR MARTURA, CATERINA BĂDUȚ, ANA RALUCA BIȚICĂ, HORIA LUCIAN IORDAN
 Influența diversificării citoplasmatice a unor linii consangvinizate forme parentale, create la S.C.D.A. Turda, asupra unor elemente de producție la porumb
ROXANA ELENA CĂLUGĂR, VOICHIȚA HAȘ, ANDREI VARGA, CARMEN VANA, ANA COPÂNDEAN, IOAN HAȘ
 Selecţia genotipurilor cu ritm rapid de pierdere a apei din boabe, obiectiv prioritar al lucrărilor de ameliorare a porumbului desfășurate la I.N.C.D.A. Fundulea
HORIA LUCIAN IORDAN, ANA RALUCA BIȚICĂ, CATERINA BĂDUȚ
 Studiul gradului de înrudire/diferențiere la unele linii consangvinizate de porumb create la S.C.D.A. Turda
ANDREI VARGA, VOICHIȚA HAȘ, ROXANA ELENA CĂLUGĂR, CARMEN VANA, ANA COPÂNDEAN, IOAN HAȘ
 Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în condiţiile climatice de la S.C.D.A. Turda, în perioada 2006-2015
IONUȚ RACZ, ROZALIA KADAR, VASILE MOLDOVAN, ADRIAN CECLAN, DIANA HIRIŞCĂU, ADINA VARADI
 Producţiile realizate de unele soiuri de triticale în condiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei, în perioada 2007-2015
SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, PAULA LUCELIA URSACHE
 Comportarea unor soiuri de orz de toamnă la S.C.D.A. Mărculești în perioada 2013 - 2015
LELIANA VOINEA
 Comportarea unor soiuri de orz de toamnă în condițiile climatice de la S.C.D.A. Teleorman
CRISTINA MELUCA, RODICA STURZU, JENI MADALINA COJOCARU, ANCA STEFANIA PARASCHIV
 Evaluarea principalelor caracteristici morfoproductive ale genotipurilor de mazăre de câmp (Pisum sativum L.) din colecția de la S.C.D.A. Teleorman
RODICA STURZU, ALINA MIHAELA ENE, CRISTINA MELUCĂ, CRISTIAN IORDAN
 Soiul de soia „Ada TD”, creat la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Turda
EUGEN MUREŞANU, RALUCA REZI, CAMELIA URDĂ
 Comportarea unei colecții de soiuri de soia europene în condiţiile pedoclimatice de la S.C.D.A. Turda
RALUCA REZI, EUGEN MUREŞANU, CAMELIA URDĂ, DRAGOS DIMA
 Cercetări privind comportarea unor hibrizi de floarea-soarelui în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei
IULIAN DRĂGHICI, RETA DRĂGHICI, MARIETA PLOAE
 "Ratza" – noul soi energetic de cânepă monoică, adaptat necesităţilor viitorului
LORENA-DIANA POPA, CONSTANTIN GĂUCĂ, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU
 Estimarea însuşirilor de calitate şi vigoare la sămânţa noilor genotipuri de porumb, prin metoda coldtest şi deteriorare controlată
OLGA STAN, TEODOR MARTURA, ELENA PARTAL, HORIA IORDAN
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
 Stabilirea influenţei tehnologiei de cultivare a grâului de toamnǎ asupra solului, producţiei şi eficienţei economice în zona Turda
FELICIA CHEȚAN, TEODOR RUSU, CORNEL CHEȚAN
 Influența fertilizării cu îngrǎşǎminte organice asupra producției şi a numǎrului de nodozitǎţi la soia, cultivatǎ pe cernoziomul de la S.C.D.A. Turda
VALERIA DEAC, IOAN ROTAR
 Cercetări privind influenţa „metodei Secuieni” asupra producţiei de tulpini şi fibră la cânepa monoică cultivată în condiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei
ALEXANDRA LEONTE, CONSTANTIN GĂUCĂ, SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU, TEODOR ROBU
 Cartarea buruienilor din culturile de grâu și porumb
NICOLAE IONESCU, FLORIAN TRAȘCĂ, GINA MINCĂ, GEORGETA TRAȘCĂ, MARIA VOICA, IULIA CIODARU, AURELIAN PENESCU
 Modalități de combatere a buruienilor din cultura de soia
CORNEL CHEȚAN, TEODOR RUSU, FELICIA CHEŢAN
III. PROTECȚIA PLANTELOR ȘI A MEDIULUI
 Cercetãri privind combaterea păianjenului roşu comun (Tetranycus urticae) la cultura de soia, în sud-estul țãrii
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, RADU GĂRGĂRIŢĂ, LUXIŢA RÂŞNOVEANU
 Cercetări privind cunoaşterea şi evoluţia omizii de stepă (Loxostege sticticalis L.) în condiţiile din centrul Moldovei
ELENA TROTUŞ, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU, PAULA LUCELIA URSACHE
 Cercetări asupra situaţiilor de risc entomocenotic la cultura grâului la S.C.D.A. Turda
DANA MALSCHI, FELICIA MUREŞANU, ADINA DANIELA TĂRĂU, ANA MARIA VĂLEAN, CORNEL CHEŢAN, NICOLAE TRITEAN