Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXXV din 2017

IGENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR
Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în condițiile pedoclimatice de la S.C.D.A. Pitești, în perioada 2011-2016 ‒ MARIA
MARIA VOICA, GEORGE ALEXANDRU LAZĂR
Influența condiţiilor climatice din perioada 2011-2016 asupra capacităţii de producţie a unor genotipuri de triticale de toamnă studiate la S.C.D.A. Piteşti
MARIA VOICA, GEORGE ALEXANDRU LAZĂR
Calitatea tehnologică a unor soiuri de orz şi orzoaică de toamnă pentru producerea malţului
LILIANA VASILESCU, ALEXANDRINA SÎRBU, VRATISLAV PSOTA, ALEXANDRU BUDE, ELIANA ALIONTE
 Expresia fenotipică a unor gene de vernalizare intr-o populație de orz în generaţia F2, realizată prin hibridare între forme contrastante
LILIANA VASILESCU, EUGEN PETCU, ALEXANDRU BUDE, ELIANA ALIONTE
 Stabilitatea producţiei, mărimii boabelor şi înălţimii de inserţie a primei păstăi la soiuri de soia create la S.C.D.A. Turda
CAMELIA URDĂ, RALUCA REZI, EUGEN MUREŞANU
 Soiul semitardiv de soia "Fabiana F"
DANIELA MANEA, IOANA DAVID, ANCUŢA BĂRBIERU
 Realizări în ameliorarea mazării de toamnă la I.N.C.D.A. Fundulea
ANCUŢA BĂRBIERU
 "Liliana" și "Pompilia", soiuri noi de lucernă create la I.N.C.D.A. Fundulea
MARIA SCHITEA, LENUȚA DRĂGAN, ELENA PETCU, GEORGETA OPREA, EUSTAȚIU CONSTANTINESCU, CONSTANTIN BORA
 Cercetări preliminare privind ereditatea dimensiunilor boabelor de grâu într-o hibridare între părinţi contrastanţi
VASILE MANDEA
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
 Influenţa plantei premergătoare asupra relaţiei dintre producţie şi componentele acesteia la grâul de toamnă (Triticum aestivum L.)
ALEXANDRU I. COCIU
 Amestecul de genotipuri ‒ factor tehnologic de stabilitate cantitativă şi calitativă a producţiei de grâu cultivat în sistem ecologic. I. Amestecul de genotipuri – factor de stabilitate a producţiei de grâu ecologic
ION TONCEA, LIDIA CANĂ, OLGA STAN
 Influenţa sistemului de lucrare a solului asupra producţiei şi cantităţii de proteine la cultura de mazăre la S.C.D.A. Turda
ALINA ŞIMON, TEODOR RUSU, FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEŢAN
Influența sistemului de fertilizare și de lucrare a solului asupra conservării apei în sol și producției la cultura de soia la S.C.D.A. Turda
FELICIA CHEŢAN, CORNEL CHEȚAN, ALINA ȘIMON, VALERIA DEAC
 Reacția grâului de toamnă la fertilizarea cu azot și fosfor, în funcție de planta premergătoare, la S.C.D.A. Turda, în perioada 2009-2016
VALERIA DEAC, ROZALIA KADAR, FELICIA CHEȚAN, CORNEL CHEȚAN
 Impactul “metodei Secuieni” asupra comportamentului a două noi genotipuri de cânepă monoică, sub aspectul producţiei de sămânţă, tulpini şi fibră, în condiţiile de la S.C.D.A. Secuieni
LORENA-DIANA POPA, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, ALEXANDRA LEONTE, MARGARTA NAIE, GABRIEL-CIPRIAN TELIBAN
 Influenţa fertilizării asupra structurii covorului vegetal la pajiştile temporare în codiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei
MARGARETA NAIE, ELENA TROTUŞ, CORNELIA LUPU, ALEXANDRA BUBURUZ, LORENA-DIANA POPA
 Selectivitatea unor erbicide aplicate la cultura sorgului şi influenţa lor asupra producţiei de boabe în condiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei
SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, PAULA- LUCELIA URSACHE, DANIELA IULIANA DOBREA
 Influența unor verigi tehnologice asupra îmburuienării la cultura de porumb
ELENA PARTAL, MIHAELA ȘERBAN, GHEORGHE MĂTURARU
 Matricaria inodora l. în culturile de orz, grâu și triticale
NICOLAE IONESCU, FLORIAN TRAȘCĂ, GINA MINCĂ, GEORGETA TRAȘCĂ, MARIA VOICA, IULIA CIODARU, AURELIAN PENESCU, GEORGE ALEXANDRU LAZĂR
III. PROTECȚIA PLANTELOR
 Manifestarea ruginii galbene (Puccinia striiformis west.) la cultura grâului în nord-vestul României
NATALIA OANA POP, NICOLAE GOGA, CECILIA BĂNĂȚEANU
 Contribuţii la studiul unor specii din genul harpalus, în condiţiile din centrul Moldovei
ELENA TROTUŞ, SIMONA-FLORINA ISTICIOAIA, MARGARETA NAIE, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, PAULA LUCELIA URSACHE
IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR
 Metodă fiziologică rapidă pentru aprecierea toleranţei la secetă a porumbului, în faze timpurii de dezvoltare
ELENA PETCU, ION CIOCĂZANU, TEODOR MARTURA, VIORICA URECHEAN, CRISTIAN DRAGOMIR, REMUS COŞOVEANU