Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXIII din 2006

I. GENETICA SI AMELIORAREA PLANTELOR
Creşterea şanselor de realizare a introgresiilor de gene la grâu prin manipulări genetice la locii Kr şi Phl
Aurel GIURA
Progrese în ameliorare la triticale, pentru obţinere de soiuri cu talie scurtă
G. ITTU, N. N. SĂULESCU, M. ITTU, P. MUSTĂŢEA
Diferenţe genotipice în manifestarea activităţii amilolitice şi a rezistenţei la încolţirea în spic la grâu, în condiţiile anului 2005
P. MUSTĂŢEA, N. N. SĂULESCU, G. ITTU, C. TICAN, I. LOBONŢIU, G. BUNTA
"Crişana", soi de grâu cu toleranţă la toxicitatea ionilor de aluminiu
Gheorghe BUNTA
Reacţia unor soiuri de grâu şi de triticale la fertilizarea cu azot, în zona colinară din sudul ţării
Maria VOICA, Navara DUMITRAŞCU, Gina MINCĂ
Comportarea unor hibrizi de porumb în condiţii diferite de stres termic şi hidric
Dumitru MITU, Laurenţiu RÂNCHIŢĂ
Reacţia la secetă şi arşiţă, a formelor parentale ale unor hibrizi simpli de porumb româneşti în condiţiile Câmpiei Burnasului
Ion RĂDUCU
Studiul determinismului genetic al înălţimii de inserţie a primei păstăi bazale la năut
Rodica STURZU, Tudorina NISTOR, Sorina MÎRLOGEANU
Determinismul genetic al însuşirilor de calitate la inul de ulei
Niculina IONESCU
Genotipuri performante de rapiţă de toamnă pentru ulei cu utilizări multiple
Petre DIACONU
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
Efectul irigării asupra producţiei de soia în condiţiile de la Fundulea
Virgil NĂESCU, Eliana ALIONTE
Efectul fertilizării de lungă durată asupra fertilităţii solurilor acide grele din nord-vestul Câmpiei Române
N. DUMITRAŞCU, M. VOICA, C. NICOLA, G. BURLACU, R. LĂCĂTUŞU
Efectul fertilizării cu azot asupra conţinutului de materie organică din cernoziomul cambic de la Fundulea
Cecilia NEAGU, Georgeta OPREA
Evoluţia conţinutului de materie organică din cernoziomul cambic de la Fundulea, în condiţiile fertilizării de lungă durată cu azot
Georgeta OPREA, Cecilia NEAGU, Gheorghe ŞTEFANIC
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth (Poaceae), specie nouă pentru flora României şi o nouă buruiană în culturile de câmp din nord-vestul ţării
Maria SIKE, Nicolae GOGA, Teofil FRITEA
III. PROTECTIA PLANTELOR
Impactul condiţiilor climatice asupra atacului principalilor patogeni foliari la orzoaica de primăvară
Nicolae GOGA, Cecilia BĂNĂŢEANU
Reacţia la Fusarium spp. a unor linii consangvinizate de porumb cu citoplasmă diversificată
Elena NAGY, Voichiţa HAŞ, Iancu CĂBULEA
Studiul privind principalii factori ce influenţează infecţia în câmp a manei florii-soarelui (Plasmopara helianthi Novot.)
Steluţa RARANCIUC, Maria PĂCUREANU
Protecţia integrată a culturilor de porumb prin utilizarea unor elemente tehnologice cu impact redus asupra mediului
Felicia MUREŞANU, Voichiţa HAŞ
Cercetări privind biologia şi combaterea speciei Tetranychus urticae Koch. în culturile de soia din România
Constantin POPOV, Elena TROTUŞ
Posibilităţi de combatere a speciilor de lepidoptere din cultura sfeclei de zahăr
Felicia MUREŞANU, Victor CIOCHIA