Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXIV din 2007 (jubiliar)

Cinci decenii de cercetǎri la Fundulea în slujba agriculturii României
MARIAN VERZEA
SINTEZE ALE UNOR CERCETARI ŞTIINTIFICE DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 1957 – 2007
Cincizeci de ani de activitate în domeniul ameliorării plantelor de câmp
ALEXANDRU BUDE
Contribuţia Institutului de la Fundulea la îmbunătăţirea bazei genetice a producţiei de grâu în România.
NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU, POMPILIU MUSTĂŢEA, MARIANA ITTU
Principalele obiective şi rezultate în ameliorarea grâului pentru reziztenţa la boli la I.N.C.D.A. Fundulea
MARIANA ITTU, NICOLAE N. SĂULESCU, GHEORGHE ITTU
Progrese în ameliorarea speciei triticale la I.N.C.D.A. Fundulea
GHEORGHE ITTU, NICOLAE N. SĂULESCU, MARIANA ITTU, POMPILIU MUSTĂŢEA
Rezultate în ameliorarea orzului de toamnă (1957 – 2007)
LILIANA VASILESCU, ALEXANDRU BUDE, DUMITRU IONESCU, ZOIE DUŢĂ, CONSTANŢA POPESCU
Imbunătăţirea calităţii tehnologice şi nutriţionale a orzului pe căi genetice
ELIANA ALIONTE, ALEXANDRU BUDE, LILIANA VASILESCU
Rezultate în ameliorarea orezului la Fundulea in perioada 1961-2007
GHEORGHE ALIONTE, DANIELA IORGA, ELIANA ALIONTE
Realizări în ameliorarea leguminoaselor pentru boabe
IONICA DAVID
Rezultate obţinute în ameliorarea inului de ulei şi fibre la I.N.C.D.A. Fundulea, din 1962 şi până în prezent
NICULINA IONESCU
Hibrizi de porumb productivi, rezistenţi la secetă şi cu însuşiri de calitate superioare
ION ANTOHE, OCTAVIAN COSMIN, TRAIAN SARCA, GEORGETA DICU, CORNEL NAIDIN, VIRGIL NĂESCU
Rezultate privind ameliorarea calităţii boabelor la la sorg
ION ANTOHE
Realizări în crearea hibrizilor de floarea-soarelui
ALEXANDRU VIOREL VRÂNCEANU, DANIL STANCIU, MARIA PĂCUREANU JOIŢA, MARIA STANCIU
Rezistenţa la boli – obiectiv prioritar al ameliorării. a florii-soarelui la I.N.C.D.A. Fundulea
MARIA PĂCUREANU JOIŢA
Realizări în ameliorarea plantelor furajere la I.N.C.D.A. Fundulea Fundulea
MARIA SCHITEA
Efectul diferitelor metode de castrare asupra producţiei şi purităţii biologice a seminţelor hibride de porumb
GRIGORE OPREA
Realizări şi perspective în cercetările de biologia şi controlul calităţii seminţei
OLGA STAN
Cincizeci de ani de cercetări în domeniul agrofitotehniei culturilor de câmp
GHEORGHE SIN, GINA-VALENTINA ZAHARIA
Rezultate privind fertilizarea principalelor culturi de câmp în condiţii de neirigare
GHEORGHE BURLACU, ANA-MARIA GLĂVAN, CORNEL-TUDOR ŞERBAN
Rezultate privind efectele fertilizării la principalele culturi de câmp, în condiţii de irigare
ELENA PARTAL, GINA-VALENTINA ZAHARIA
Posibilităţi de creştere a eficienţei de valorificare a apei de irigare în condiţiile unor resurse hidrice limitate
VIRGIL NĂESCU, ALEXANDRU COCIU
Soluţii noi în tehnologia de combatere chimică a buruienilor dicotiledonate din cultura florii-soarelui
ALEXANDRINA POPESCU, MARIAN BUZOIANU
Tratamentul seminţei – metodă modernă, eficientă şi puţin poluantă de protecţie a culturilor de câmp
CONSTANTIN POPOV, ALEXANDRU BĂRBULESCU, STELUŢA RARANCIUC
Protejarea culturilor de cereale şi plante tehnice faţă de atacul agenţilor patogeni şi al insectelor dăunătoare prin tratamente foliare
CONSTANTIN POPOV, ALEXANDRU BĂRBULESCU, STELUŢA RARANCIUC
Progrese în perfecţionarea tehnologiilor de cultură a plantelor furajere
LENUŢA DRĂGAN
Producţii de cereale, leguminoase pentru boabe şi de plante tehnice şi furajere obţinute în sistem ecologic la I.N.C.D.A. Fundulea
ION TONCEA, GEORGETA IONIŢĂ NIŢU
Markerii moleculari şi utilizarea acestora în programele de ameliorare de la I.N.C.D.A. Fundulea
MATILDA CIUCĂ, LAURA CONŢESCU, VIOLETA IONESCU
Cercetări de citogenetică la grâu efectuate la INCDA Fundulea
AUREL GIURA
Aplicarea sistmului biotehnologic „Zea” în lucrările de genetică şi ameliorarea grâului la I.N.C.D.A. Fundulea
AUREL GIURA
Producerea de haploizi şi linii dublu haploide la orz prin sistemul Bulbosum
ALEXANDRINA MIHĂILESCU
Realizări în domeniul biotehnologiei vegetale la I.N.C.D.A. Fundulea
FLORENTINA RĂDUCANU
Implicarea fiziologiei plantelor în cercetările ştiinţifice efectuate la I.N.C.D.A. Fundulea
ELENA PETCU
Cincizeci de ani de cercetări în domeniul chimiei şi biologiei solului
GEORGETA OPREA, GHEORGHE ŞTEFANIC, LUCIAN GHINEA
Activităţi de extensie a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice
CONSTANTIN RĂDUCANU
OMAGII ANIVERSARE
Mesajul Domnului Acad. Cristian Hera, Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Institutului Naţional De Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea
Mesajul domnului Profuniv. dr. VALERIU TABĂRĂ, Vicepreşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Parlamentului României
Mesajul domnilor Prof. univ. dr. GERARD JITĂREANU, Preşedinte, şi Prof. univ. dr. dr. h.c. CONSTANTIN VASILICĂ, Vicepreşedinte, Filiala Iaşi a Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti.
Mesajul domnului Dr.ing. MIHAI NICOLESCU, Preşedintele Filialei Craiova a Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti”
Mesajul domnului Prof. univ. dr. LEON SORIN MUNTEAN, Preşedintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti”
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti-Albota, transmis de domnul Dr.ing. FLORIAN TRAŞCĂ, Director
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, transmis de domnul Dr. ing. MARCEL BULARDA, Director
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, transmis de domnul Dr.ing. VASILE ILEA, Director
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, transmis de domnul Dr. ing. IULIAN PUSCA, Director
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti, transmis de domnul Dr. ing. DUMITRU TUDORAN, Director
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, transmis de domnul Prof. Dr. ing. GHEORGHE CIOBANU, Director
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu-Iloaiei, transmis de doamna Dr. ing. IONELA IOAN, Director.
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, transmis de doamna Dr.ing. ELENA TROTUŞ, Director
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic, transmis de domnul Dr. CONSTANTIN GLĂVAN, Director
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, transmis de domnul Dr.ing. DUMITRU BODEA, Director
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, transmis de domnul Dr. ing. EMIL NEGRILA, Director
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, transmis de domnul Prof.dr. IOAN HAS, Director
Mesajul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, transmis de domnul Dr. ing. ION BULICA, Director
Mesajul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, transmis de domnul Dr. ing. DUMITRU NISTOR, Director
Mesajul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, transmis de doamna Dr. ing. AURELIA DIACONU, Director
Mesajul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, transmis de domnul Dr. ing. SORIN CLAUDIAN CHIRU, Director general
Mesajul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, transmis de domnul Dr. ing. IOSIF RAZEC, Director general
Mesajul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti, transmis de domnul Prof. univ. dr. HORIA GROSU, Director general
Mesajul cadrelor didactice din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, transmis de domnul Prof.univ. dr. IOAN NICULAE ALECU, Rector
Mesajul cadrelor didactice din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, transmis de domnul Prof. univ. dr. GERARD JITĂREANU, Rector
DIPLOME
Diploma „Meritul Academic” acordată de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti”
Diplomă de excelenţă acordată de Senatul U.S.A.M.V. Bucureşti
Diplomă de excelenţă acordată de Facultatea de Agricultură a Universităţii din Craiova
Diplomă de excelenţă acordata de U.S.A.M.V. a Banatului – Timişoara
Diplomă acordată de I.N.C.D.B.N.A. - I.B.N.A. – Baloteşti