Analele INCDA Fundulea

VOL. LXXIX, nr. 1 și 2 din 2011

Nr. 1

IGENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR

Includerea tehnologiei DH într-un protocol de mutageneză la grâu – Rezultate preliminare
AUREL GIURA
Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în condiţiile zonei centrale a Bărăganului
LELIANA VOINEA
Comportarea unor soiuri de triticale în zona colinară a Munteniei
MARIA VOICA
Valoarea fenotipică şi genetică a unor linii consangvinizate isonucleare de porumb.
I. Rolul diversităţii citoplasmatice asupra comportării liniilor consangvinizate
IOAN HAŞ, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), VOICHIŢA HAŞ, CORNELIA STAN,TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), IOAN DUMITRU COSTE, NICOLAE TRITEAN
Valoarea fenotipică şi genetică a unor linii consangvinizate isonucleare de porumb.
II. Studiul fenotipic şi genetic al unor elemente ale productivităţii
VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), TEODORA SCHIOP(LAZĂR), IOAN DUMITRU COSTE, NICOLAE TRITEAN
Valoarea fenotipică şi genetică a unor linii consangvinizate isonucleare de porumb.
III. Diferenţieri fenotipice ale liniilor consangvinizate isonucleare
CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), IOAN HAŞ, VOICHIŢA HAŞ, IOAN DUMITRU COSTE,TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), NICOLAE TRITEAN, ANA COPÂNDEAN
Studiul eredităţii taliei plantei la năut (Cicer arietinum L.)
RODICA STURZU
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
Cercetări privind reducerea gradului de îmburuienare din cultura grâului de toamnă
NICOLAE E. IONESCU
Influenţa diferitelor metode de lucrare a solului asupra producţiei de porumb şi a însuşirilor solului
ALEXANDRU I. COCIU, GEORGE DANIEL CIZMAŞ
Contribuţii la fundamentarea, realizarea şi dezvoltarea de tehnologiidurabile şi economic viabile bazate pe agricultura conservativă
ALEXANDRU I. COCIU
Influenţa epocii de semănat şi a plantei protectoare asupra producţieide furaj şi seminţe la principalele graminee în condiţiile din nordul Moldovei
CONSTANTIN SĂICU
Eficienţa economică a cultivării amestecurilor furajere constituite din leguminoase şi graminee, ca alternative la borceagul de primăvară
LENUŢA DRĂGAN, MARIA SCHITEA
III. PROTECŢIA PLANTELOR
Influenţa epocii de semănat asupra evoluţiei populaţiei de dăunători la rapiţă în condiţiile Bărăganului de Nord-Est
LUXIŢA RÎŞNOVEANU
Protecţia culturilor de cânepă pentru sămânţă împotriva agenţilor patogeni şi dăunătorilor
ELENA TROTUŞ, MARGARETA NAIE, ALEXANDRA - ANDREEA BUBURUZ
IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR
Testarea rezistenţei unor hibrizi de floarea-soarelui la noile rase de lupoaie (Orobanche cumana Wallr.)
ELENA PETCU, MARIA JOIŢA-PĂCUREANU, PROCOPOVICI EMILIA, DUMITRUNĂSTASE, SIMONA PRICOP
 

Nr. 2

I.GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR
Studiul hibrizilor F1 şi al formelor parentale în privinţa rezistenţei la încolţirea în spic la grâul de toamnă
NICOLAE LUPU, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, IOAN HAŞ, IONUŢ RACZ
Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă, în condiţiile climatice din Podişul Central Moldovenesc
SIMONA - FLORINA POCHIŞCANU, SILVIA NEGRU, ALEXANDRA GHERASIMS
Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în condiţii de stres hidric şi termic în Câmpia Burnasului
CRISTINA MELUCĂ, SORINA CERNAT, TUDORINA NISTOR
Valoarea fenotipică şi genetică a unor linii consangvinizate isonucleare de porumb.
IV. Studiul fenotipic şi genetic al conţinutului de grăsimi
IOAN DUMITRU COSTE, IOAN HAŞ, TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), VOICHIŢA HAŞ, NICOLAE TRITEAN, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ)
Valoarea fenotipică şi genetică a unor linii consangvinizate isonucleare de porumb.
V. Studiul fenotipic şi genetic al conținutului de amidon
TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), IOAN HAŞ, VOICHIŢA HAŞ, IOAN DUMITRU COSTE, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), NICOLAE TRITEAN
Hibrizi noi de porumb – "Crişana" şi "Mostiştea"
TEODOR MARTURA, ION ANTOHE
Reacţia la factori abiotici a formelor parentale ale unor hibrizi de porumb înregistraţi
ANA COPÂNDEAN
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
Influenţa lucrărilor solului asupra calităţii recoltelor de porumb, soia şi grâu şi principalele caracteristici ale acestora, în condiţii de irigare
ALEXANDRU I. COCIU, ELIANA ALIONTE
Cercetări privind îmbunătăţirea mediului de cultură a plantelor prin folosirea nămolului de la staţia de epurare
NICOLAE E. IONESCU, FLORIAN TRAŞCĂ
Cercetări privind posibilitatea utilizării nămolului de epurare ca fertilizant organic al solurilor acide grele
FLORIAN TRAŞCĂ, DANIELA MIHĂILESCU, NICOLAE IONESCU, GEORGETA TRAŞCĂ, GINA MINCĂ, IULIA CIODARU
III. PROTECŢIA PLANTELOR
Creşterea speciei Ostrinia nubilalis Hbn. în generaţii succesive, în condiţii controlate, în perioada 2006-2010
GEORGESCU EMIL, LIDIA CANĂ, CONSTANTIN POPOV
IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR
Diversificarea bazei genetice a germoplasmei la floarea-soarelui pentru reziatenţă la secetă
FLORENTINA SAUCĂ