Title

Nitrogen Fate of Chemical Fertilizer and Green Manure-Wheat Rotation Using 15N Tracer Technique

Authors

Xiaohong Mao

 Zhengpeng Li

Qingbiao Yan

Ke Xu

Mei Han

[ABSTRACT]  [REFERENCES] [FULL ARTICLE]