Analele ICCPT- Fundulea (2 volume/an - seria B şi seria C ) au apărut în cadrul serialului Analelor publicate de Institutul Central de Cercetări Agricole – continuatorul Institutului de Cercetări Agronomice al României, începând cu volumele 30/1962 până la 33/1965 (editate până în anul 1968).

In 1969 luând fiinţă Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, a fost descentralizată publicarea lucărilor ştiintifice, astfel că începând cu volumul 34/1966 - seria B şi volumul 34/1967 - seria C, au apărut Analele ale Institutului de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea (ISSN-0253-1682) , editate direct de institut : 2 volume pe an: seria B (agrochimie, agrotehnică, păşuni şi fâneţe) şi seria C (ameliorare, genetică, fiziologie şi tehnologie agricolă).

Incepând cu volumul LXI/1976, cele două serii au fost unificate, şi până în prezent apare un singur volum de anale pe an, cu excepţia anilor 1981, 1987 şi 2007, când au apărut două volume/an şi 1982, trei volume pe an. In anul 1991, nu au apărut.

Ca efect al Legii 290/2002 şi HG 1882/2005, Institutului i s-a atribuit o nouă denumire şi astfel din anul 2007, publicaţia poartă numele de Analele Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea: ISSN 2067-5631 (print) şi ISSN 2067+7758 (on line).

*

Analele INCDA Fundulea publică articole de cercetare şi comunicări ştiinţifice în domeniul geneticii şi ameliorării cerealelor (grâu, orz, triticale, orez, porumb, sorg), plantelor oleoproteice (floarea-soarelui, in, rapiţă), plantelor furajere (lucernă,golomăţ, iarbă de sudan, mei), producerii de sămâmţă (la aceleaşi plante), nutriţiei şi fertilizării plantelor, agrotehnicii, protecţiei plantelor, agricultură durabilă, agricultură ecologică, biotehnologii ş.a.

Articolele publicate sunt evaluate de către referenţi ştiinţifici şi trebuie să fie originale, de interes pentru specialişti din ţară şi din străinătate.
Obiectivul revistei este de a prezenta rezultatele de cercetare fundamentală şi aplicativă obţinute la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă coordonate de institut.