Informaţii pentru autori

Articolele trimise spre publicare în Analele INCDA Fundulea vor fi redactate în limba română, fiind anexată traducerea în limba engleză a rezumatului (inclusiv titlul), a cuvintelor cheie şi a explicaţiei figurilor, insistându-se asupra corectitudinii traducerii termenilor şi a expresiilor de specialitate.
Manuscrisul articolului trebuie să cuprindă:

Titlul. Acesta trebuie să fie concis şi informativ.

Numele complet al autorilor (fără titluri ştiinţifice), iar adresa autorilor se va menţiona în subsolul primei pagini.

Abstract (250-300 cuvinte). Acesta va prezenta obiectivele cercetării respective, materialul şi metodele folosite, rezultate şi concluziile.

Cuvinte cheie: se vor indica maximum 6 cuvinte cheie sau sintagme, în ordine alfabetică, denumirea populară sau ştiinţifică a speciei de cultură la care se referă articolul.

Introducerea trebuie să conţină justificarea efectuării cercetărilor propuse, stadiul cercetărilor în ţară şi în străinătate, în domeniul respectiv, fundamentarea teoretică a lucrării.

Materiale şi metode. Trebuie să furnizeze detalii ale tehnicilor folosite, astfel încât acestea să poată fi repetate.

Rezultate. Se vor sublinia datele relevante, fără discutarea lor.

Discuţii. Acestea trebuie să scoată în evidenţă semnificaţia rezultatelor. Secţiunea Rezultate şi secţiunea Discuţii pot fi unificate.

Concluzii. Această secţiune trebuie să cuprindă consideraţii asupra importanţei rezultatelor obţinute, contribuţia acestora la rezolvarea subiectului abordat, direcţiile noi de cercetare care trebuie abordate etc. Concluziile nu trebuie să repete, pe puncte, principalele rezultate obţinute.

Referinţele bibliografice - cât mai complete şi mai actuale - cuprind numai lucrările la care se fac referiri în text şi vor reda următoarele elemente:

- pentru cărţi sau alte publicaţii separate: autorul (nume intreg, iniţiala prenumelui), anul publicării, titlul cărţii sau al lucrării în limba originală (subliniat), numărul ediţiei (ed. 3), numărul volumului sau al tomului, editura, locul, paginile articolului sau ale fragmentului citat;
- pentru articole din periodice sau din alte publicaţii în serie: autorul, anul, titlul articolului în limba originală (subliniat), titlul periodicului (fără prescurtări), volumul sau tomul, numărul sau fascicula, paginile articolului sau ale fragmentului citat (ex. ...:123-131; ..: 123-124). 

Tabelele şi figurile vor fi prezentate în text sau separat şi vor fi identificate prin cifre arabe, atât când sunt citate în text, cât şi în explicţiile respective. Titlurile tabelelor şi ale figurilor trebuie să fie scurte şi informative.

 

Procesul de recenzare

Etapa 1
Articolele, susţinute în cadrul Sesiunii anuale de referate şi comunicări ştiinţifice, se trimit, numai în variantă electronică, prin e-mail, ca fişiere ataşate, pe adresa : 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Etapa 2
Editorii selectează materialele care respectă rigorile de redactare. Doi membri din Comitetul de redacţie şi Consiliul ştiinţific fac o evaluare iniţială a relevanţei ştiinţifice a articolului şi stabilesc nominal referenţii care să se pronunţe pe fond.
Etapa 3
Se desfăşoară faza de evaluare peer review, în care sunt implicaţi doi referenţi, cu capacitate de expertiză în domeniul articolului.
Etapa 4
In cadrul unei şedinte a Comitetului de redacţie sunt analizate toate articolele primite spre publicare, evaluate de referenţi. Materialele care respectă standardele ştiinţifice vor fi propuse pentru publicare. Cele care pot respecta rigoarea ştiinţifică impusă prin efectuarea unor modificări de către autor, sunt returnate acestuia pentru a le completa. Materialele care nu respectă minimul de calitate ştiinţifică sunt respinse.
Etapa 5
După acceptarea articolului propus spre publicare, autorul/(ii) vor fi notificaţi. Fiecare autor va primi o fişă de evaluare a lucrării.