COMITETUL DE REDACŢIE
AL ANALELOR I.N.C.D.A. FUNDULEA 2023

 

REDACTOR RESPONSABIL
Dr. ing. Pompiliu MUSTĂȚEA, director general al I.N.C.D.A. Fundulea

REDACTOR RESPONSABIL ADJUNCT
Dr. ing. Elena PETCU, director științific al I.N.C.D.A. Fundulea

MEMBRI:
(în ordine alfabetică)

 • Dr. ing. Ancuţa BĂRBIERU, cercetător științific I, INCDA Fundulea

 • Dr. ing. Emil Igor GEORGESCU, cercetător științific I, INCDA Fundulea

 • Acad. Cristian HERA, membru titular al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

 • Dr. ing. Maria JOIŢA-PĂCUREANU, cercetător științific I, INCDA Fundulea

 • Dr. biol. Cătălin LAZĂR, cercetător științific II, INCDA Fundulea

 • Dr. ing. Cristina Mihaela MARINCIU, cercetător științific I, Şef laborator ameliorare cereale păioase, INCDA Fundulea

 • Dr. ing. Elena PARTAL, cercetător științific I, INCDA Fundulea

 • Dr. ing. Victor PETCU, cercetător științific I, INCDA Fundulea

 • Dr. ing. Maria SCHITEA, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

 • Acad. Dragan ŠCORIĆ, membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte a Serbiei

 • Dr. ing. Nicolae N. SĂULESCU, membru titular al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

 • Dr. ing. Gabriela ŞERBAN, cercetător științific I, INCDA Fundulea

 • Dr. ing. Ion TONCEA, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

 • Dr. ing. Liliana VASILESCU, cercetător științific I, INCDA Fundulea

 • Dr. ing. Marian VERZEA, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe IonescuŞişeşti”

SECRETAR: Elisabeta BARBU