Analele INCDA Fundulea

VOL. CX din 2022

IGENETICĂ ŞI AMELIORAREA PLANTELOR
Rezultate preliminare privind caracterizarea unor soiuri de grâu testate la I.N.C.D.A. Fundulea în sistemul de agricultură ecologică
CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ȘERBAN, VASILE MANDEA, INDIRA GALIT, MATILDA CIUCĂ, DANIEL CRISTINA
Diversificarea germoplasmei de in prin obținerea de soiuri productive cu sămânță galbenă
NICULINA IONESCU
Progres genetic la porumb pentru rezistenţa la secetă prin scurtarea perioadei de vegetaţie
DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA, HORIA LUCIAN IORDAN, CATERINA BĂDUȚ, ION CIOCĂZANU, CĂTĂLIN LAZĂR
Corelaţia dintre conţinutul de proteine în bob determinat prin analiza NIR şi unii indici ai calităţii de panificaţie la grâu
GABRIELA ȘERBAN , CRISTINA-MIHAELA MARINCIU , NICOLAE N. SĂULESCU
Crearea de hibrizi de porumb cu pretabilitate îmbunătățită pentru însămânțarea timpurie, cu adaptabilitate superioară la acțiunea factorilor climatici adverși, competitivi sub aspectul nivelului și stabilității performanțelor agronomice și de calitate
HORIA LUCIAN IORDAN, DANIELA HORHOCEA, TEODOR MARTURA, ION CIOCĂZANU, CATERINA BĂDUȚ
Hibrid de nouă generație semitimpuriu TURDA 380 adaptat schimbărilor climatice din zona de centru a țării
ANDREI VARGA, VOICHIȚA HAȘ, NICOLAE TRITEAN,CARMEN VANA, ROXANA CĂLUGĂR, FELICIA MUREȘANU, LAURA ȘOPTEREAN
Stabilitatea hibrizilor de porumb noi creați la SCDA Turda, la stresul diferitelor desimi de semănat
CARMEN VANA, ANDREI VARGA, VOICHIȚA HAȘ, ROXANA CĂLUGĂR
Aspecte ale comportării unor soiuri și linii de grâu românești în anii 2021 și 2022
CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ȘERBAN, VASILE MANDEA, INDIRA GALIT, BUNTA GHEORGHE, GABRIELA PĂUNESCU, ANDREEA SABINA EŞANU, SIMONA ISTICIOAIA, MIHAI TILIHOI, CRISTINA MELUCĂ, GEORGETA TRAŞCĂ, LELIANA VOINEA, EMANUELA MARCU, ANDREI BORUZI, GABRIELA GORINOIU, CECILIA BĂNĂŢEANU, RODICA KADAR, IUSTINA LOBONŢIU, ZSUZSA FRISS, CRINA LEONTE, ROBERT MARIAN GHEORGHE, ANDREEA ENEA, NICOLAE N. SĂULESCU
Progrese privind ameliorarea mazărei de toamnă (Pisum sativum L.) la INCDA Fundulea
ANCUȚA BĂRBIERU
Detectarea variantelor alelice ale genei NAM-A1 într-o colecţie de genotipuri de grâu de toamnă obținute la INCDA Fundulea
DANIEL CRISTINA, ALINA-GABRIELA TURCU, ELENA-LAURA CONȚESCU, CRISTINA-MIHAELA MARINCIU, GABRIELA ȘERBAN, MATILDA CIUCĂ
 
II. AGROTEHNICA CULTURILOR
Comportarea genotipurilor de grâu de toamnă tratate cu retardant şi fertilizate cu doze diferite de azot
ADINA VARADI, DIANA HIRIŞCĂU, ROZALIA KADAR, IONUŢ RACZ
Influența sistemului de lucrare a solului asupra conservării apei în sol și a producției de porumb la SCDA Turda
FELICIA CHEŢAN
Noi secvenţe tehnologice privind controlul buruienior monocotiledonate şi dicotiledonate din cultura de grâu
GHEORGHE MĂTURARU, MIHAELA ȘERBAN, ELENA PARTAL
Cercetări privind selectivitatea și eficacitatea tratamentelor cu erbicide aplicate pentru combaterea buruienilor din cultura de orz în condițiile pedoclimatice de la INCDA Fundulea
MIHAELA ȘERBAN, GHEORGHE MĂTURARU, CĂTĂLIN LAZĂR
Dinamica producţiilor şi a sporurilor de recoltă sub influenţa fertilizării minerale la cultura porumbului
OVIDIU ADRIAN CECLAN, ALINA ŞIMON, FLORIN RUSSU, NICOLAE TRITEAN, MARIUS BĂRDAŞ, FELICIA CHEŢAN, ALIN POPA
Influența prelucrării solului și a fertilizărilor foliare asupra parametrilor fiziologici și a producției la grâu în Podișul Transilvaniei
MARIUS BĂRDAŞ, ALINA SIMON, FLORIN RUSSU, FELICIA CHEȚAN, OVIDIU ADRIAN CECLAN, ALIN POPA
Studii asupra conservării biodiversității la resursele vegetale de fasoliță în condițiile solurilor nisipoase din sudul Oltenieii
RETA DRĂGHICI, ALINA NICOLETA PARASCHIV, MILICA DIMA
Efectul sistemului de agricultură conservativă asupra unor proprietăți fizice ale solului
GEORGE DANIEL CIZMAȘ